Accessacries.

1. Chất liệu acrylic và PVC
2. Có thể áp dụng cho hồ cá biển và nước ngọt

Sự thật đằng sau hải sản hồ cá protein skimmer wavereef nhà sản xuất
Sự thật đằng sau hải sản hồ cá protein skimmer wavereef nhà sản xuất
PUMPLESS ANAFOOD ANAFOOD Protein Skimmer cho 5 tấn Tank. trải qua một quá trình thiết kế chuyên nghiệp. Nó được thiết kế xem xét cấu trúc cơ học, hệ thống điều khiển, hiệu suất của các thành phần và bộ phận, v.v.
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt