Phụ kiện

1. Chất liệu acrylic và PVC
2. Có thể áp dụng cho hồ cá biển và nước ngọt

Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt