Hộp tràn

1. Làm từ các bộ phận nhựa đen rắn
2. đơn giản và dễ cài đặt
3. Có thể áp dụng cho hồ cá biển và nước ngọt

Có 2 mô hình cho tùy chọn: 1500L và 3000L 


Hộp tràn hồ cá WaveReef
Hộp tràn hồ cá WaveReef
Hộp Tràn Hồ Cá WaveReef.
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn