Hộp tràn

1. Làm từ các bộ phận nhựa màu đen rắn
2. Đơn giản và dễ dàng để cài đặt
3. Có thể áp dụng cho hồ cá biển và nước ngọt

Có 2 mô hình cho tùy chọn: 1500L và 3000L 


Hộp tràn bể cá Wavereef
Hộp tràn bể cá Wavereef
Hộp tràn bể cá Wavereef.
Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt