Bơm định lượng biển

1. Hiệu quả cao, hoạt động chính xác, đa chức năng

2.3 Bơm định lượng sê-ri cho tùy chọn (bao phủ thị trường thấp, giữa và cao cấp)

3. Đường ống định lượng nhập khẩu cung cấp liều dễ dàng hơn

4.Matt hoàn thiện cơ thể cung cấp cái nhìn cao cấp

5.Với liều 1/2/3/4 cho tùy chọn


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt