Bơm định lượng hàng hải

1. hiệu quả cao, hoạt động chính xác, đa chức năng

Máy bơm định lượng dòng 2,3 cho tùy chọn (bao gồm thị trường thấp, trung bình và cao cấp)

3. Ống định lượng nhập khẩu cung cấp người dùng dễ dàng hơn

4.matt hoàn thiện cơ thể cung cấp cái nhìn cao cấp

5. với liều lượng đầu 1/2/3/4 cho tùy chọn


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn