Lò phản ứng tảo

Lò phản ứng của Wavereef Algae là một thiết bị lọc nước sử dụng đèn LED trồng để trồng tảo. Trong quá trình này, hóa chất vòng quay được loại bỏ khỏi nước. Lò phản ứng tảo đã cho phép nước mặn và hồ cá nước ngọt hoặc, những người có sở thích về ao, người có sở thích vận hành xe tăng của họ theo cách mà đại dương và hồ hoạt động: sử dụng lọc tự nhiên dưới dạng sản xuất chính.  


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt