Lò phản ứng tảo

Lò phản ứng tảo WAVEREEF là một thiết bị lọc nước sử dụng ánh sáng LED để trồng tảo. Trong quá trình này, các hóa chất không mong muốn được loại bỏ khỏi nước. Lò phản ứng tảo đã cho phép bể cá nước mặn và nước ngọt hoặc những người thích nuôi ao có thể vận hành bể của họ theo cách vận hành của đại dương và hồ: sử dụng phương pháp lọc tự nhiên dưới dạng sản xuất chính.  


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt