Lò phản ứng Biopellet

Thiết kế Lò phản ứng Biopellet mới nhất của WaveReef là chuyển động turbo của biopellet bên trong buồng. Mô hình dòng chảy độc đáo giúp giữ các hạt sinh học ở trạng thái lơ lửng, tạo ra sự nhào lộn nhẹ nhàng và loại bỏ sự vón cục. Việc bảo trì rất dễ dàng. Kiểm soát chất dinh dưỡng bên trong bể cá của chúng ta là một trong những chìa khóa để ngăn chặn sự phát triển của tảo phiền toái. WaveReef Biopellet Reactor là một bộ lọc tầng sôi tinh chỉnh được thiết kế để giúp những người nuôi cá loại bỏ nitrat và phốt phát khỏi hệ thống bể cá rạn san hô. Lò phản ứng sinh học WaveReef EPC được thiết kế bằng máy tính, cắt chính xác và làm bằng PVC thủy tinh cao.  


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt