Lò phản ứng biopellet.

Thiết kế lò phản ứng biopellet mới nhất của WaveEF là Turbo di chuyển Biopellet bên trong buồng. Mẫu dòng chảy độc đáo giúp giữ cho sinh viên sinh học trong hệ thống treo, tạo ra một sự lộn xộn nhẹ nhàng và loại bỏ cục vón cục. Việc bảo trì là dễ dàng. Kiểm soát các chất dinh dưỡng bên trong bể cá của chúng tôi là một trong những chìa khóa để ngăn chặn sự phát triển của tảo phiền toái. Lò phản ứng biopellet WaveEEF là một bộ lọc chất lỏng được điều chỉnh tinh xảo được thiết kế để giúp những người có sở thích loại bỏ nitrat và photphat khỏi hệ thống hồ cá rạn san hô. Các lò phản ứng biopellet của WaveEEF là máy tính được thiết kế, cắt chính xác và làm bằng nhựa PVC thủy tinh cao.  


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt