Protein cá

Máy hớt đạm cá WAVEREEF được thiết kế đặc biệt để phù hợp với bể nuôi hải sản, Tất cả các khía cạnh của máy hớt đạm này được thiết kế để vượt qua nhiều thách thức mà máy hớt váng cá khác trên thị trường bỏ qua. Nó có loạt hệ thống đọc lướt AC và DC cho tùy chọn.  


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt

Gửi yêu cầu của bạn