Cá protein skimmer.

Skimmer protein cá Wavereef được thiết kế đặc biệt để phù hợp với hồ cá hải sản, tất cả các khía cạnh của skimmer protein này được thiết kế để vượt qua nhiều thách thức mà các loại cá khác skimmer trên thị trường bỏ lỡ. Nó có dòng hệ thống lướt qua AC và DC cho tùy chọn.  


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt