Protein tách béo công nghiệp

WAVEREEF IND IndustryILA PROTEIN SKIMMER là sản phẩm skimmer protein tuần hoàn hiệu quả cao được tích tụ trong polypropylene để sử dụng trong công nghiệp, mang lại hiệu suất tuyệt vời cho nuôi trồng thủy sản. Tất cả các khía cạnh của máy tách béo protein này được thiết kế để vượt qua nhiều thách thức mà các máy tách béo khác trên thị trường bỏ qua. Máy tách đạm công nghiệp của chúng tôi có van cổng cho phép kiểm soát mực nước chính xác hơn. Cốc thu gom đi kèm với hệ thống rửa tự động nhanh chóng để dễ dàng làm sạch.  


Chọn một ngôn ngữ khác
Ngôn ngữ hiện tại:Tiếng Việt